Skip to content
In English

Vikingatiden


”Miklagård var den mäktigaste handelsplats som vikingarna kände till. Namnet Miklagård betyder ”stor gård.” Mats Vänehem


”Midgårdsormen är ett mytologiskt väsen, alltså ett påhittat djur, och ett vanligt motiv i vikingatidens konst. Man trodde att Midgårdsormen låg i världens ytterkant och höll ihop hela världen genom att bita sig själv i svansen. En dag skulle världen gå under i Ragnarök och Midgårdsormen skulle släppa taget om sin svans, vilket då fick hela världen att falla sönder.” – Mats Vänehem


”En handelsplats var en plats där handelsmän kunde träffas och byta varor varor med varandra i trygghet. Markägaren som upplät handelsplatsen hade vakter på plats som såg till att ingen blev rånad eller överfallen.” – Mats Vänehem


”Tvekamp var något som fanns som en juridisk term under vikingatiden och kunde utdömas som straff eller lösning på en konflikt. Det fanns olika typer av tvekamper och den som gick vinnande ur kampen fick förstås rätten på sin sida.” – Mats Vänehem


”Gudarna Frej och Freja, som stod för fruktbarhet och kärlek, var de gudar som människor offrade mest till. Man offrade genom att skänka något som var värdefullt för en, oftast vid något sorts altare. Det handlade om att hålla gudarna på gott humör.” – Mats Vänehem